NAGYBÖRZSÖNY KÖZSÉGI HORGÁSZ EGYESÜLET (víztérkód: 13-011-1-1)
Horgászrend!

1. Horgászni a területi engedély megváltását követõen lehet.  A területi engedély csak egy napi horgászatra jogosít. A
horgászat ideje alatt a horgászengedélyt a fogási napló kivételével a halõrnek le kell adni.
2. A területi engedély csak magyar állami horgászjeggyel együtt érvényes. (túrista állami horgászjegy elfogadott)
3. A gátról horgászni, illetve arról etetni szigorúan TILOS! A tavon foglalt hely nincs, a helyfoglalás érkezési sorrendben
történik.
4. A tóban fürödni szigorúan TILOS!
5. A tavon csónak használata nem engedélyezett!
6. A jármûveket a kijelölt parkolóban kell hagyni. A tó csak kerékpárral, vagy gyalogosan járható körbe.
7. A halõrnek joga van a tó területén a horgász jármûvét, felszerelési tárgyait átvizsgálni!
8. A felnõtt napijegy ára 4500Ft.
Felnõtt napijeggyel rendelkezõ személy egyszerre két bottal, botonként legfeljebb két horoggal horgászhat.
Az ifjúsági napijegy ára 2000 Ft.
Ifjúsági jegyet minden 18 év alatti horgász válthat. Ifjúsági napijeggyel rendelkezõ személy egyszerre csak egy bottal,
legfeljebb egy horoggal horgászhat.
9. A pergetõ horgászat a tavon engedélyezett, amennyiben ezzel mások pihenését nem zavarjuk. Pergetni csak a kereskedelmi
forgalomban kapható műcsalikkal illetve ezek másolataival szabad. GEREBLYÉZNI TILOS.
10. A horgászkészség behordása TILOS.
Etetőhajó használata engedélyezett, de ennek segítségével a készséget behúzni TILOS!
A bevetett botokat őrizetlenül hagyni TILOS!
11. Felnõtt jeggyel naponta kifogható halmennyiség: 2db nemeshal (ponty, amúr, süllõ) és 3 kg egyéb, méretkorlátozással nem
védett hal.
Ifjúsági jeggyel naponta kifogható halmennyiség: 1db nemeshal (ponty, amúr, süllõ) és 1,5 kg egyéb, méretkorlátozással nem védett hal.
12. A horgásztavon a 4 kg feletti ponty védett halnak számít, a tóról ezeket elvinni SZIGORÚAN TILOS!
A 4 kg-nál nagyobb halat a tóba vissza kell helyezni, 15 kg feletti hal fogása esetén a horgászegyesület 1 db napijegyet ad a horgásznak ajándékba, mely bármikor beváltható az adott naptári évben. A halat a halőrnek kell igazolnia és lehetőség szerint fényképet kell róla készítenie. A koi ponty, compó, és tokhal elvitele SZIGORÚAN TILOS!
13. A tavon fajlagos tilalom nincs a méretkorlátozások az Országos Horgászrendben szereplõ korlátozásokkal azonosak. Csuka korlátlanul fogható.
14. A horgászidõ betartása mindenki számára kötelezõ. Éjszakai horgászat elõzetes bejelentés alapján a pénteki és szombati napokon lehetséges. Éjszakai horgászathoz külön napijegy váltása szükséges.
Horgászidõ:
Március 15. – Május 14.   06-18
Május 15. – Szeptember 15.  05-20
Szeptember 16. – tózárásig  06-18
15. A kifogott halakat kíméletesen kell kezeli. Nem szabad a halak kopoltyújába nyúlni, vagy egyéb módon maradandó sérülést
okozni. A halak öncélú, bármilyen jelölése, csonkítása szigorúan TILOS.
16. Merítő szák valamint haltartó szák használata KÖTELEZŐ!
17. A megtartani kívánt halakat szákba kell helyezni és be kell írni a fogási naplóba. A horgászat befejezéséig azokat vízben,
élve kell tartani.
Szájbilincsre csak ragadozó halat szabad fûzni.
A horgászat befejezését követõen a halõrnél kell jelentkezni, mérlegelésre. A mérlegelést követõen szabad a halakat a
jármûbe helyezni és a tó területét elhagyni.
18. A méreten aluli, valamint a megtartani nem kívánt halakat, a kifogást követõen haladéktalanul, kíméletesen vissza kell
helyezni a tóba. Nem szabad õket dobálni, csak a víz közelébõl lassan a vízbe engedni.
19. A fogott hal mérlegelés nélküli elvitele hallopásnak minõsül! A hallopás automatikusan rendõrségi feljelentést és a tóról való
kitiltást vonja maga után.
20. A szemetet és egyéb hulladékot a tónál elhelyezett szemetes edényekbe kell rakni. A horgászhelyen a horgászat befejezését
követően bárminemű tárgyat, hulladékot, etetőanyagot otthagyni szigorúan TILOS!
Szemétnek számít a szotyola- és tökmaghéj, valamint a cigarettacsikk is, így azok eldobása is TILOS.
21. TILOS a víz bármilyen szennyezése. A víz szennyezésének számít az állati eredetû hulladék, valamint minden romlott,
penészes etetõanyag, valamint az élõvilág számára felvehetetlen anyag vagy csali vízbe dobása. Az etetõanyagon és csalin
kívül bármilyen anyag vízbe juttatása.
22. TILOS a tó területén található növényeket irtani, a fákat kivágni vagy megcsonkítani.
23. A tó területén elhelyezett tárgyakért (pl. kerékpár, motorkerékpár, autó) a horgászegyesület felelõsséget nem vállal.
24. A horgász az általa esetlegesen okozott kárt teljes összegben köteles a horgászegyesületnek megtéríteni.
25. Erõsen ittas egyének a horgásztó körül nem tartózkodhatnak.
26. Tüzet rakni csak a kijelölt tûzrakó helyeken szabad
27. 14 év alatti gyermek csak felnõtt felügyelete mellett tartózkodhat, illetve horgászhat a tó területén!
28. A tóparton kulturáltan kell viselkedni oly módon, hogy a többi horgászt és pihenni vágyót magatartásunkkal ne zavarjuk. Az általános horgászetikát és horgászszokásokat be kell tartani.
29. További esetleges idõszakos rendszabályokról a horgászegyesület a parton elhelyezett hirdetõ táblán tájékoztatja a látogatókat.
30. A horgászrend betartása mindenki számára KÖTELEZÕ! A szabályzat megsértése a horgászatból való kizárást vonja maga
után.
31. A napijegy megvásárlásával a horgász a fenti feltételeket maradéktalanul elfogadja. A horgászrend el nem olvasása nem
mentesít annak betartásától!
32. Vitás esetekben az Országos Horgászrend valamint a halászati-horgászati törvény az irányadó.
33. Éjszakai horgászat péntek, illetve szombat éjszaka lehetséges, amennyiben a tag szeretne horgászni akkor kötelező egy kísérő mellé, /baleset, rosszullét, stb érdekében/. Amennyiben napijegyes szeretne horgászni, kötelező 1 tag jelenléte!
Az éjszakai horgászatot 24 órával a horgászat megkezdése előtt bármelyik vezetőségi tagnál telefonon jelezni kell!

Minden kedves sporttársnak jó fogást és jó szórakozást kíván a Nagybörzsöny Községi Horgász Egyesület vezetõsége. 

 

Várjuk észrevételeiket, javaslataikat, illetve a fogott halakról (horgászélményeikről) készült képeket amiket a weblapon publikálhatunk.