NAGYBÖRZSÖNY KÖZSÉGI HORGÁSZ EGYESÜLET
Általános Etikai Szabályzat
Minden horgásznak kötelessége betartani a horgászatról szóló jogszabályok rendelkezéseit, az Országos és helyi horgászrend előírásait valamint kötelező érvényűnek kell tekinteni a környezetvédelemre és a sátorozásra vonatkozó jogszabályokat. Ezek a szabályok hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy közösen vegyük figyelembe és tartsuk tiszteletben egymás érdekeit, és saját kikapcsolódásunk ne zavarja mások pihenését.
Nem titkolt célunk, hogy fokozzuk a horgászok összetartozásának érzését valamint egymás iránti megbecsülését.
E nemes cél érdekében egyesületünk a következő etikai szabályzatot hozta létre:

– Ha viszonylag kis területen sok horgász gyűlik össze, törekednünk kell arra, hogy ne foglaljunk el az indokoltnál több helyet. Lehetőség szerint készségeinket a partra merőlegesen vessük be és kerüljük az felszerelések összeakadását.
– Vegyük figyelembe, hogy többen a nagyvárosok zajától menekülnek a vízpartra, ezért kerüljük az indokolatlan zajkeltést (egymáshoz való átkiabálás).
– A kulturált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat előtt és közben tartózkodjunk a szeszes italok fogyasztásától.
– Védjük a halállományt, de ne tekintsük azt saját személyes tulajdonunknak. Ne irigyeljük másoktól a halfogás élményét, tapasztalatainkkal segítsük a fiatalokat és a kezdő horgásztársainkat, hiszen ők a jövő horgásztársadalma.
– Ha sorozatosan méreten aluli hal akadna horgunkra, a halállomány kímélése érdekében változtassunk helyet vagy horgászmódszert.
– Nyújtsunk segítséget azoknak, akik idős koruk vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozott mértékben erre rászorulnak.
– Érezzük saját ügyünknek, hogy a fiatalokból jó horgász váljék. Mutassunk példát magatartásunkkal, s ismertessük meg velük a horgászat fortélyait.
– Bedobásánál vigyázzunk mások testi épségére indokolt esetben udvariasan kérjük meg a körülöttünk állókat, hogy fáradjanak egy kissé távolabb. A horgászat iránt érdeklődőkhöz főként a gyermekekhez ne legyünk türelmetlenek.
– A becsületes horgásznak nincs félnivalója. Az ellenőrzést ne tekintsük zaklatásnak, segítsük az ellenőrök munkáját.
– Egyesületünk fejlődése érdekében vegyünk részt a horgászközösség életében. Tevékenységünk ne merüljön ki a közgyűlésen való megjelenésben. Vegyünk részt a társadalmi munkában, hozzászólásainkkal, véleményünkkel és ötleteinkkel segítsük a vezetőség munkáját.