NAGYBÖRZSÖNYI VÍZTÁROZÓ HORGÁSZREND

Víztér kód: 13-011-1-1
Érvényes:
2022 július 1-jétől

 1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait. 
 1. A horgász az területi engedély megváltásával a horgászrendben foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. A helyi horgászrend évközi változásáról, vagy egy elrendelt eseti tilalmakról a horgász az egyesület honlapján, a halőrháznál elhelyezett hirdetőtáblákon kifüggesztett értesítésekről tájékozódhat. A horgászhelyen kizárólag saját felelősségre lehet tartózkodni és horgászni. 
 1. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.
 1. A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
 1. Horgászidő:

Napijegyes horgász esetében:
Március 15. – Május 14.  6:00-18:00
Május 15. – Szeptember 15.       5:00-20:00
Szeptember 16. – tózárásig         6:00-18:00

 • horgászidő betartása mindenki számára kötelező. Éjszakai horgászat előzetes bejelentés alapján a pénteki és szombati napokon lehetséges (május 15 .- szeptember 15. között 18:00-6:00-ig). Az éjszakai horgászathoz külön napijegy váltása szükséges.
 1. A tavon felnőtt napijegy és ifjúsági napijegy megváltása után lehet horgászni.

Felnőtt napijegy ára: 5500 Ft

A felnőtt napijeggyel rendelkező személy egyszerre két bottal, botonként legfeljebb két horoggal horgászhat.
Felnőtt jeggyel naponta kifogható halmennyiség: 1 db max. 3 kg-os ponty vagy 1 db min. 40 cm-es max 3 kg-os amúr vagy 3 kg egyéb hal

Napi sportjegy felnőtt: 3000 Ft
A nagy érdeklődésre való tekintettel 06.02-től próba jelleggel bevezetjük a sportjegyet, amelyet péntek, szombat, vasárnapi napokon lehet igénybe venni, 6:00-tól 18:00-ig.
Éjszakai sporthorgászatra egyenlőre nincs lehetőség.
A sportjegy ára: 3000.- Ft, elviteles halat nem tartalmaz!
Fertőtlenítő és pontymatrac használata kötelező!
Sportjegyet kizárólag felnőtt horgász vásárolhat!
Jegyet a megszokott helyeken van lehetőség vásárolni.

Ifjúsági napijegy ára: 2000 Ft

Ifjúsági napijeggyel rendelkező személy egyszerre egy bottal, legfeljebb egy horoggal horgászhat.
Ifjúsági jeggyel naponta kifogható halmennyiség: 1 db max. 3 kg-os ponty 

14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat, illetve horgászhat a tó területén. Az általa fogott halat átadni tilos, fogást követően kíméletesen vissza kell helyezni a tóba.

 1. A pergető horgászat a tavon engedélyezett, amennyiben ezzel mások pihenését, horgászatát nem zavarja. Pergetni, csak a kereskedelmi forgalomban kapható műcsalikkal, illetve ezek másolatával szabad.

GEREBLYÉZNI TILOS! 

 1. A horgásztavon a 3 kg feletti ponty védett halnak számít, a tóról ezeket elvinni SZIGORÚAN TILOS! A 3 kg-nál nagyobb halat a tóba vissza kell helyezni. A 15 kg feletti hal fogása esetén az egyesület 1 db napijegyet ad a horgásznak ajándékba, mely bármikor beváltható az adott naptári évben. A halat a halőrnek kell igazolni és lehetőség szerint fényképet kell róla készíteni. 
 1. A koi ponty, a compó és tokhal elvitele SZIGORÚAN TILOS!
 1. A tavon a méretkorlátozások az Országos Horgászrendben szereplő korlátozásokkal azonosak. Csuka korlátlanul fogható! A tavon fajlagos tilalom nincs. 
 1. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.
 1. A kifogott halakat kíméletesen kell kezelni. Nem szabad a halak kopoltyújába nyúlni, vagy egyéb módon maradandó sérülést okozni. A halak öncélú, bármilyen jelölése, csonkítása TILOS! 
 1. Pontymatrac, merítőszák, valamint haltartó szák használata KÖTELEZŐ!
 1. A megtartani kívánt halakat szákba kell helyezni és be kell írni a fogási naplóba. A horgászat befejezéséig azokat vízben, élve kell tartani. Szájbilincsre csak ragadozó halat szabad fűzni. 

A horgászat befejezését követően a gondnoknál kell jelentkezni mérlegelésre. A mérlegelést követően szabad a halakat a járműbe helyezni és a tó területét elhagyni.

 1. A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül
 1. A fogott hal mérlegelés nélküli elvitele hallopásnak minősül. A hallopás automatikusan rendőrségi feljelentést és a tóról való kitiltást vonja maga után. 
 1. A méreten aluli, valamint a megtartani nem kívánt halakat, a kifogást követően haladéktalanul, kíméletesen vissza kell helyezni a tóba. Nem szabad a halakat dobni, csak a víz közelében lassan a vízbe engedni.
 1. Etetőhajó használata, valamint horgász készség behordása TILOS!  
 1. A bevetett botokat őrizetlenül hagyni vagy azok felügyeletét másra bízni TILOS! Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását. 
 1. A tavon a csónak használata nem engedélyezett. 
 1. A gátról horgászni, illetve arról etetni SZIGORÓAN TILOS! 
 1. Halőri telefonszám (szabálytalanságok bejelentésére):

              +36 30/756-63-44
                  +36 30/349-74-30             

 1. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság – a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában – 5 méter. 
 1. A szemetet és egyéb hulladékot a tónál elhelyezett szemetes edényekbe kell rakni. A horgászhelyen a horgászat befejezését követően bárminemű tárgyat, hulladékot, etetőanyagot otthagyni SZIGORÚAN TILOS! Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj, valamint a rágó eldobása is. Kutyatartásnál a keletkező hulladék szemétként történő kezelése kötelező. A keletkezett szemetet a horgászat befejezése után minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani. 
 1. A horgászhely csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént.
 1. A horgászhelyen a készségek bedobása, elhelyezése csak úgy történhet meg, ha az másokra nem jelent balesetveszélyt. 
 1. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége. 
 1. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak azonnali, a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító felé történő bejelentésére. 
 1. TILOS a víz bármilyen szennyezése. A víz szennyezésének számít az állati eredetű hulladék, valamint minden romlott, penészes etetőanyag, valamint az élővilág számára felvehetetlen anyag vagy csali vízbe dobása. Az etetőanyagon és csalin kívül bármilyen anyag vízbe juttatása.
 1. TILOS a tó területén található növények irtása, fák kivágása, megcsonkítása.
 1. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája TILOS. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a halőr által a horgászat folytatása megtiltható, a terület azonnali elhagyására való felszólítás mellett. 
 1. Tüzet gyújtani egyéb engedély hiányában csak az e célra kiépített helyeken lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz teljes eloltását.
 1. A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el.
 1. A vízparton – kifejezett halgazdálkodási hasznosítói, üzemeltetői engedély hiányában – csak fém és műanyag bottartó használható. 
 1. A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége. A horgász az általa esetlegesen okozott kárt teljes összegben köteles a horgászegyesületnek megtéríteni.  
 1. A tóban fürödni, kutyát fürdetni SZIGORÚAN TILOS!
 1. Kamerával megfigyelt terület.
 1. A járműveket a kijelölt parkolóban kell hagyni. A tó csak kerékpárral vagy gyalogosan járható körbe.
 1. A tó területén elhelyezett tárgyakért (kerékpár, motorkerékpár, autó) a horgászegyesület felelősséget nem vállal.
 1. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.
 1. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása. 
 1. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy
  1. köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,
  2. róla – külön jogszabályi feltételek fennállása esetén – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,
  3. jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.
 1. A horgászrend betartása mindenki számára KÖTELEZŐ! A szabályok megsértése a horgászatból való kizárást vonja maga után.
 1. A napijegy megvásárlásával a horgász a fenti feltételeket maradéktalanul elfogadja. A horgászrend el nem olvasása nem mentesít annak betartásától.
 1. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területen bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
 1. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízi létesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.
 1. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.